Innsatspokaler for 2020

20/12/2020

2020-sesongen ble meget spesiell for Orkla FK og alle andre fotballklubber i breddefotballen. Normalt sett bruker OFK å ha avslutning på sesongen med samling for hele klubben og utdeling av innsatspokaler. Dette ble det ingen ting av i 2020. Likevel ville klubben få en form for avslutning på sesongen, gjennom utdeling av innsatspokaler for lagene i ungdomsfotballen. Det ble gjort gjennom en utdeling i det nye idrettshuset på Orkla Sparebank stadion.

Orkla FKs innsatspokaler går ikke nødvendigvis til de meste framtredende spillerne på lagene. Ved vurderingen kan eksempelvis noen av følgende kriterier legges til grunn:

Holdninger overfor
o Medspillere
o Motstandere
o Dommere
o Trenere/lagledere
o Andre

Treningsoppmøte
o Antall
o Møte i god tid før trening

Orden
o Orden på eget utstyr
o Rydding etter trening

Framgang
o Stor utvikling gjennom sesongen
o Ikke nødvendigvis lagets «ener» eller toppscorer

Miljøskaper
o Bryr seg om medspillere
o Humør
o Oppmuntrende
o Gjør andre gode

Innsatspokal OFK 2020 02
Disse jentene mottok Orkla FKs innsatspokaler for 2020.
J13: Maren Mo
J14: Ina Hoff Fuglås
J15: Aina Trondstadhagen
J17: Tiril Fagerholt Bakke
J19: Maria Landrø Monsen

Innsatspokal OFK 2020 01

Disse guttene mottok Orkla FKs innsatspokaler for 2020.
G13: Aksel Hoston
G14: Mohammad Farzed Asghari
G16: Tore Fagerholt Bakke
G19: Eirik Johansen Forbord

Orkla Fotballklubb gratulerer våre spillere med innsatsen gjennom 2020-sesongen, og ønsker lykke til med 2021-sesongen.

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere