Innkalling til årsmøte i Orkla Fotballklubb

12/02/2023

Logo OFK 06

Styret innkaller herved til årsmøte i Orkla Fotballklubb. 

Årsmøtet avholdes torsdag 16.03.2023 kl. 19:00 i Orkla FKs klubbhus på Nedre Rømme.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Forslag bes sendt til post@orklafk.no .

Fullstendig sakliste med saksdokumenter legges ut på klubbens hjemmeside. Saksdokumenter kan også hentes ut på klubbhuset eller sendes på e-post etter anmodning.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

mvh Styret Orkla Fotballklubb

 


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere