Eggens trenerfond delt ut til fire trønderske trenere

11/02/2024

Eggens trenerfond 2024
Gjennom stiftelsen Nils Arne Eggens trenerfond ønsker Trøndelag fylkeskommune, Kjernen, Rosenborg BK, NFF Trøndelag og familien Eggen å gi støtte til trønderske fotballtrenere av begge kjønn, som ønsker å utvikle artig og offensiv angrepsfotball gjennom sin trenergjerning. Fire stipend på 25 000 kr hver ble delt ut under Eggens trenerskole i Sodvinhallen sist helg. 

Nils Arne Eggens trenerfond deles ut til trenere etter søknad ut fra to ulike formål:

  1. Utvikle teoretisk grunnlag for trenergjerningen, både fotballfaglig kunnskap og pedagogisk/didaktisk.
  2. Utvikle praktisk erfaring gjennom å oppsøke kunnskap i Norge og i utlandet.

Det er satt følgende kriterier for å kunne søke støtte fra fondet:

  • Innehar minimum grasrottrener/UEFA C-lisens
  • Aktiv i en fotballtrenerrolle (alle roller godtas)
  • Søkeren er i fra Trøndelag eller driver sin trenergjerning her 
  • Søkeren er ikke ansatt som fotballtrener på fulltid

Styret i stiftelsen er tydelig på at stipend tildeles kandidater som uttrykker et tydelig ønske om å gjøre trenergjerningen til sin profesjon, og har ambisjoner innen toppfotballen.

Disse fire trenerne i trøndersk fotball mottok Nils Arne Eggens trenerfond:

Emma Haugen – Steinkjer
Runa Asklund – Malvik
Magnus Ericsson – Tiller
Morten Strand - Nardo

 


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere