Årsmøtet valgte nytt Orkla-styre

19/03/2023

Orkla Fotballklubb har valgt nytt styre. Det er store utskiftinger med noen nye og noen med lang erfaring og mye kompetanse inn.
Det beste er at de som går ut fortsetter å jobbe for Orkla FK i andre roller. Morten Wolden blir med i arbeidsgruppa som skal utvikle den nye kraftsentermodellen og er sentral i arbeidet med Nils Arne Eggen Arena. Guri Anne Ustad er styreleder for Nils Arne Eggen Arena A/S og Kristine W. Slupphaug fortsetter med treningsavgift, medlemskap og salgsartikler. Eivind Alver Selnes er åpen for å bidra videre med oppgaver som kan tilpasses arbeidssituasjonen som ukependler.

Det nye styre ser slik ut:
Styreleder: Monica Forren
Nesteleder Kjetil Kroksæter
Styremedlemmer: Anne Ragnhild Rønaasen, Jon Møkkelgård, Fredrik Evjen og Arnstein Røen.
Ungt styremedlem: Julie S. Runhaug

Monica Forren har vært lagleder og materialforvalter for kvinner senior over lang tid. Anne Ragnhild Rønaasen er en av de verdifulle frivillige som tar tak der det trengs. Vi vet at Storsjøcup er i de beste hender når hun har ansvaret for Orklas store tropp.

OFK flagg

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere