Årsmøte Orkla Fotballklubb

10/02/2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Orkla Fotballklubb. Årsmøtet avholdes onsdag 24.03.2021 kl. 19:00 i Orkdal ILs klubbhus på Orkla Sparebank Stadion. Vi tar forbehold om at tid og sted kan bli endret som en følge av restriksjoner i forbindelse med pågående pandemi.


Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Forslag bes sendt til post@orklafk.no . Fullstendig sakliste med saksdokumenter legges ut på klubbens hjemmeside. Saksdokumenter kan også hentes ut på klubbhuset eller sendes på e-post etter anmodning.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og de må ha betalt kontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

73896152 B832 40AF 84EA E85AD7F513B6


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging