Årsmøte Orkla Fotballklubb

01/03/2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Orkla Fotballklubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag 22.03.2022 kl. 19:00 i Orkdal ILs klubbhus på Orkla Sparebank Stadion.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Forslag bes sendt til post@orklafk.no .
Fullstendig sakliste med saksdokumenter legges ut på klubbens hjemmeside. Saksdokumenter kan også hentes ut på klubbhuset eller sendes på e-post etter anmodning.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

mvh Styret Orkla Fotballklubb

OFK arsmote


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere