Årsberetning Orkla FK 2021

19/03/2022

Årsmøtet i Orkla Fotballklubb avholdes tirsdag 22.03.2022 kl. 19:00 i Orkdal ILs klubbhus på Orkla Sparebank Stadion.

OFK Tiller 080721 7

Styrets arbeid

Det har vært nok et år med Covid 19. Ungdomsfotballen rullet litt som normalt mens voksenfotballen på Orkla Fks nivå måtte nøye seg med en amputert sesong.

Orkla hadde ikke mye frafall blant de unge. Andre klubber med mindre årskull slet mer. Meldal ønsket samarbeid både på senior og J 14. Det er viktig at klubbene hjelper hverandre å gi et tilbud til de som vil spille fotball, når det ikke er mange nok spillere til å stille lag i egen klubb.

Vi har også hatt et godt samarbeid med Orkanger i J 17 de tre siste årene. Noen ganger er det godt å se at rivaliseringen mellom de to naboene ikke sitter dypere enn at både spillere og trenere kan jobbe godt sammen.

Pandemien gjorde at mulighetene for inntektsbringende tiltak ble kraftig redusert. Tradisjonelle dugnader var heller ikke mulig. Heldigvis la myndighetene til rette med gode kompensasjonsordninger slik at økonomien vår ikke ble skadelidende. Kompensasjoner, streng kostnadskontroll og sparte utgifter på grunn av redusert kampsesong, gjør at vi står igjen med et hyggelig tall på bunnlinja i regnskapet selv om vi har gjort opp noen gamle fordringer.

Vi har avviklet syv styremøter i beretningsåret.

Hele årsberetningen for 2021 ser du her(pdf-format).

Velkommen til årsmøte tirsdag 22.03.2022 kl. 19:00 i Orkdal ILs klubbhus på Orkla Sparebank Stadion!

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.


mvh Styret Orkla Fotballklubb


Logo OFK 04


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere