Åpner for organisert aktivitet

15/04/2020

koronavettregler barn og ungeOrkla FK har som mål å åpne for organisert fotballaktivitet fra og med mandag 20.april!

Sportslig utvalg (SU) sammen med styret jobber nå med å få på plass lokalt tilpassede retningslinjer for klubborganiserte aktiviteter. Disse retningslinjene vil være basert på anbefalte smitteverntiltak fra helsemyndighetene og NIF, samt på NFF/NFF Trøndelags koronavettregler.

Det kan bli aktuelt med en gradvis og kontrollert innfasing av aktivitetene, dvs. at noen treningsgrupper starter aktivitet før andre grupper. Oppstart av organisert aktivitet vil skje i nært samarbeid både med anleggseiere og kommuneoverlege.

Orklas retningslinjer for organisert aktivitet planlegges kommunisert ut fredag 17.april.

 


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging