Kvalitetsklubb » Klubbhåndbok » Rollebeskrivelser

Rollebeskrivelser

20170603 215038Her finner du OFK og OILs ROLLEBESKRIVELSER for de mest sentrale funksjonene i begge klubbene, både administrativt og sportslig. Innholdet legges inn og oppdateres fortløpende gjennom kvalitetsklubbprosessen.

Følg linkene for å komme til de ulike rollebeskrivelsene!

 

ORKDAL/ORKLA FELLES

 • Dommeransvarlig OIL/OFK

 

ORKLA FK

Styret

 • Styreleder
 • Nestleder
 • Kasserer
 • Sportslig leder senior/junior
 • Sportslig leder ungdom
 • Styremedlem/varamedlem

Sportslig utvalg

Markedsutvalg

 • Leder markedsutvalg
 • Medlem markedsutvalg
 • Sponsorgruppe

Medieutvalg

 • Medieansvarlig
 • Hjemmeside/sosiale medier-ansvarlig

Klubbhusutvalg

 • Klubbhusansvarlig

 

Kvalitetsklubbansvarlig

Fair Play-ansvarlig

Materialforvalter

 

ORKDAL IL

Styret

Underavdelinger

Andre roller

 • Kvalitetsklubbansvarlig OIL

 


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging